Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â mi.
Byddaf yn defnyddio'r wybodaeth hon i ymateb i chi, felly gwnewch yn siwr ei fod yn gywir, yna cliciwch ar y "gyrrwch y neges i mi" botwm yn y gornel dde isaf.
Click for English version

Er mwyn amddiffyn rhag sbam rhag systemau llenwi ffurflenni robot, atebwch y cwestiwn isod
Fy enw
Fy nghyfeiriad e-bost
Enw fy nghwmni
Fy rhif ffôn
Estyniad
Fy ymholiad yw
Mae'n edrych yn iawn
Pa un nad yw yn fwyd? caws, menyn, cig, carreg, mefys