GWASANAETHAU CRAIDD
 
Hyfforddiant (wyneb-yn-wyneb a thros y ffôn), hyfforddi tîm, ‘Hit the Deck Running ' - rhaglen ar gyfer y rhai sydd eu penodi ar gyfer swyddi uwch newydd, a sesiynau hyfforddi hanner-diwrnod i fod o gymorth gyda phenderfyniadau allweddol
 
Adeiladu tîmau, cydweithio rhyng-grwp , a bod o gymorth I dîmau sydd wedi datgymalu ac yn aneffeithiol
 
Hyfforddiant a datblygiad mewn arweinyddiaeth a rheolaeth
 
Hwyluso cyfarfodydd a gweithdai
 
Dylunio a chynnal cynadleddau hynod-gyfranogol
 
 
Click for English version