GWASANAETHAU CRAIDD

Hyfforddiant (wyneb-yn-wyneb a thros y ffôn), hyfforddi tîm, ‘Hit the Deck Running ' - rhaglen ar gyfer y rhai sydd eu penodi ar gyfer swyddi uwch newydd, a sesiynau hyfforddi hanner-diwrnod i fod o gymorth gyda phenderfyniadau allweddol

Adeiladu tîmau, cydweithio rhyng-grwp , a bod o gymorth I dîmau sydd wedi datgymalu ac yn aneffeithiol

Hyfforddiant a datblygiad mewn arweinyddiaeth a rheolaeth

Hwyluso cyfarfodydd a gweithdai

Dylunio a chynnal cynadleddau hynod-gyfranogol

Click for English version