Croeso i fy wefan. 'Rwyf yn Gymrawd Cysylltiol o Gymdeithas Seicolegol Prydain ac yn arbenigwr mewn adeiladu’r gwytnwch a'r cydweithrediad sydd ei angen i ffynnu mewn amgylchiadau heriol.
 
Rwy'n gweithio gyda tîmau ac unigolion sy’n awyddus i:
 
• Ailfeddwl strategaeth
• Arwain eu sefydliad drwy newidiadau mawr
• Wella canlyniadau a chyllid
• Trawsnewid gwaith tîm a phartneriaeth
• Adnewyddu cymhelliant ac egni
•  Gwneud penderfyniadau mawr neu drosglwyddo
•  Cynyddu boddhad gwaith / bywyd a bodlonrwydd
 
Maent yn dod o fusnesau bach a chanolig, partneriaethau proffesiynol, cwmnïau mawr, ac o awdurdodau lleol, cyrff iechyd a phrifysgolion.
 
 
Gallwn weithio gyda'n gilydd yn y Gymraeg neu yn y Saesneg.
Click for English version